Indiba

El tractament de  INDIBA®  activ per la rehabilitació es centra en acelerar els mecanismes naturals de reparació del teixit  perqué d’una forma inòcua i segura, el pacient es recuperi lo abans possible. Tant en patologia aguda com crónica l’objectiu fonamental del tractament es focalitza en la reducció del dolor, l’inflamació i en acelerar els procesos de curació gràcies a l’efecte del sistema Proionic® únic en el mètode INDIBA®  activ.

En qualsevol procés traumàtic és essencial començar el tractament de forma precoç. La tecnologia del sistema Proionic® permet tractar al pacient des de les fases més inicials del procés de rehabilitació sense efectes adversos.
Per optimitzar el rendiment esportiu és essencial mantenir una correcta hidratació i vascularització del teixit. El tractament amb INDIBA®  activ optimitza les capacitats físiques integrant el moviment i el gest esportiu durant el tractament.

El tractament INDIBA®  activ en aquest entorn comportarà una millora en el rendiment esportiu sense interrompre l’activitat física de l’esportista. L’experiència en l’esport profesional ens ha ensenyat a integrar la teràpia manual de forma simultània obtenint una major eficàcia.