Dolor a les cames

Els dolors a les cames és un símptoma freqüent que pot tenir orígens molt diversos.
Hi ha lesions intrínseques a les cames com problemes musculars i / o tendinosos o bé lesions a la zona lumbar, per exemple, que ens refereix dolor a la cama.
És per això que cal realitzar un bon examen clínic per diagnosticar la lesió i el seu origen.

Les lesions més freqüents en les cames són:
 

  • Distensió muscular
  • Ruptura fibril·lar
  • Tendinitis o inflamació d'un tendó
  • Dolor articular o esquinç
  • Dolor irradiat d'origen lumbar (ciàtica, hèrnia discal,...)
  • Contractura / sobrecàrrega muscular
  • Rampes
  • Dolor referit d’origen vascular
  • Dolor vascular
  • Lesió en l'os (fissura o fractura)


Patologies associades