IPL Fotodepilació

El terme Fotodepilació defineix a la depilació que es realitza mitjançant la utilització de la Llum, ens referim a les dues classes de tractaments, el Làser i la Llum Polsada(IPL), és a dir , que fotodepilació són els dos mètodes.
La depilació permanent o definitiva consisteix en destruir els fol·licles pilosos (arrel del pèl) perquè no produeixin borrissol. Per aconseguir-ho, existeixen els equips de fotodepilació Làser i de Llum Polsada.
El pèl que recobreix el cos té color a causa de la melanina. Quan la llum incideix sobre la melanina, l’energia de la llum es transforma en calor viatjant pels cabells fins arribar al fons del fol·licle(arrel), on es troben les cèl·lules que fan créixer el pèl destruint per acció tèrmica.
El nombre de sessions dependrà de l’àrea a depilar, si és home o dona i en general, de la reacció individual de cada persona al tractament. L’important és aconseguir que la sessió actuï  sobre tots els pèls en fase Anàgena visible (el pèl és visible des de l’exterior).

DIFERÈNCIES ENTRE FOTODEPILACIÓ LÀSER I LLUM POLSADA

  • La fotodepilació Làser genera un tipus de radiació electromagnètica, la llum làser. Aplica una llum d’un sol color que és absorbida per la melanina. L’emet en línia recta, en una única longitud de onda i direcció sense divergència, el que fa que el làser sigui puntual i precís.
  • La fotodepilació amb Llum Polsada s’aplica mitjançant polsos de llum de diversos colors i posseeix diferents longituds d’ona i intensitat, la qual cosa facilita tractar diferents tipus de pèl.

La principal avantatge de la Llum Polsada és que aquest sistema es efectiu en la majoria de fototipus i condicions, gràcies a la seva longitud d’ona variable. La seva efectivitat sempre serà més gran en els pèls més foscos.